Velkommen til Venneforeningen Guldværket Cirkumferens og Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet

 

Venneforeningen Guldværket Cirkumferens

avholdt ekstraordinært årsmøte 24.11.2020

i Gullverket Samfunnshus 

Det ble valgt nytt styre. Alle styremedlemmene i Gullverket Vel gikk inn og fylte opp alle styreplassene i Guldværket Cirkumferens. Foreningen består som tidligere.

                                                                           

epost: grethe@gullverketmuseum.no

Forhåndsbestilling av omvisninger

Grethe: 922 06 835
Bjørn: 915 98 939

Betaling: Søndagsbesøk i museet kr. 50 for voksne og barn over 12 år. Skoleklasser er gratis.

Gruppebesøk andre dager er kr. 100 for voksne og barn over 12 år.

Guidet tur på Brøstadgruva for grupper er kr. 50 for voksne og barn over 12 år.

Bompenger er utenom.

Vi kan også tilby grilling på bålpanne ved Øvre Hoelsjø, kombinert med tur på Brøstadgruva. Det koster kr. 100 i tillegg for voksne og barn over 12 år. Vi holder: bålpanne, grillkull, tennveæske og 2 personer til å ordne opp. Det som skal grilles holder dere selv.

Kontant eller VIPPS ID-nummer 15965

Venneforeningen har som oppgave å ta vare på minner og rester etter gruvedriften i Gullverket helt fra starten i 1758 og fram til i dag.

Museet er på dugnad satt i stand av venneforeningen med bidrag fra Eidsvoll kommune og Riksantikvaren.

Museet (laboratoriet) er den eneste driftsbygningen som er igjen etter gruvedriften i Gullverket. Laboratoriet er nesten intakt etter nedleggelsen i 1907. De andre husene på Knofsløkken (private) er hovedsete for det gamle Eidsvold Gulværk.

Museet inneholder også minner og gjenstander fra de fleste sider innen et  gruvesamfunn.

Foreningen kan tilby omvisninger i museet hver søndag fra 14.juni til 30.august, 12-15.

Vi kan også på bestilling guide omvisninger og turer på Brøstadgruva og på Knofsløkkens gamle «fabrikk»område.

Hvert år arrangerer vi en kulturtur til et av Gullverkets andre fine gruveområder.

Vi jobber aktivt med nettsidene våre for tiden, og du vil stadig finne mer informasjon. Velkommen innom!

Kontakt oss:
Dere finner oss på mail på grethe@gullverketmuseum.no
Telefon: Grethe 922 068 35 og
Bjørn: 915 98 939

Besøk oss på

Samarbeidspartner    Samarbeidspartner    Farmengården i Gullverket    Skikafe på Løntjernbråtan


In English

Explore the heritage of the former Eidsvoll Guldverk by visiting the Gullverket Museum Knofsløkken Laboratoriet and the areas surrounding the old mines.

We wish you welcome to the Supporting association, «Guldværket Cirkumferens» and the mining museum, Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet. The Supporting association works with restoring ruins and remainings (residues) from the mining period in Gullverket, lasting from 1758 to 1907. The museum is complete and contains exhibitions from all aspects of the mining societies.