kontakt oss
 

epost: grethe@gullverketmuseum.no

Forhåndsbestilling av omvisning
Grethe: 922 06 835
Bjørn: 915 98 939

Etter årsmøtet 2018 er styrets sammensetning:

Grethe Karin Madsen: leder og sekretær
Bjørn Erik Kittelsen: nestleder
Lars Saxhaug: kasserer
Karsten Sjøli: styremedlem
Anders Brandt: styremedlem
Trond Ruud: styremedlem
Bjarne Nordli: styremedlem

Vara:

Jan Tore Gundersen
Geir Hoelseter

Anne Nerdrum: revisor
Else Grethe Hitnes: revisor

Anett Kittelsen: valgkomitè