kontakt oss
 

epost: guldverketcirkumferens@gmail.com

Forhåndsbestilling av omvisning
Jan Arne: 958 12 930

Etter årsmøtet 23.03.2022 er styrets sammensetning:

Rune Kjøren: leder
Martin Strenk: nestleder
Jan Arne Sandholtbråten: styremedlem og sekretær
Bjørn Wangen: styremedlem
Rolf Millidahl: styremedlem
Gunn Bakkehaug: styremedlem
Else Hittnes: styremedlem
Per Olav Ruud: varamedlem
Olav Tønsberg: Varamedlem

Anne Nerdrum og Trond Ruud: revisorer

Per Olav Ruud og Kjell Sjøberg: valgkomitè