Velkommen til Venneforeningen Guldværket Cirkumferens og Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet

 

 

 

Nytt styre i Guldværket Cirkumferens

 

På årsmøtet i Gullverket 15. mars ble det valgt nytt styre i Guldværket Cirkumferens.

Det nye styret har følgende sammensetting:

Leder: Jan Arne Sandholtbråten tlf: 958 12 930
Kasserer: Rune Kjøren
Styremedlemmer: Bjørn Erik Kittelsen, Trond Ruud, Else Hittnes, Øyvind Grønvold og Anne Marie Holm Wivesøll.

Varamedlemmer: Kjell Hittnes og Magne Bakkehaug.

Revisorer: Bente Paulsen og Anne Nerdrum.
Valgkomité: Jan-Arne Finsbråten og Hans Petter Rømmerud.

Foreningen har nå ikke lenger samme styresammensetning som Gullverket Vel og Gullverket samfunnshus.


Av årsberetningen for 2022 går det fram at foreningen har hatt ni styremøter.
Det ble foretatt seks guidede besøk i museet, to i Gullkisgruva og en guidet tur i Brøstadgruva. Foreningen arrangerte dessuten gullvasking for barna under Lions’ aktivitetsdag på Løntjernbråtan 4. september. Tiltaket ble meget godt besøkt.
Fjoråret gikk med et økonomisk overskudd på vel 16.700 kroner. I tillegg fikk foreningen 45.000 kroner i tilskudd fra Viken fylkeskommune til grusing og grøfting av traktorvegen fra parkeringsplassen til Brøstadgruva. Dette arbeidet blir utført til våren.

 

 

Årsmøte 2023

Gullverket Samfunnshus onsdag 15. mars kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker.

 

 

 

 

 

Venneforeningen Guldværket Cirkumferens

avholdt årsmøte 23.03.2022

i Gullverket Samfunnshus 

Leder er Rune Kjøren tlf: 905 52 528. Foreningen har sammenfallende styre med Gullverket Samfunnshus SA og Gullverket Vel.

                                                                           

epost: guldverketcirkumferens@gmail.com

Forhåndsbestilling av omvisninger

Jan Arne Sandholtbråten: 958 12 930
RuneKjøren : 905 52 528

Priser (kun grupper):

1-5 personer: 500 kr.
Familie (2 voksne + barn): 250 kr.
Inntil 10 personer: 1.000 kr.
Flere enn 10 personer: spesialtilbud.
Skoleklasser: 500 kr.
Barn under 12 år er gratis

For tur til gruvene kommer det et tillegg på bompenger.

VIPPS ID-nummer 15965

Venneforeningen har som oppgave å ta vare på minner og rester etter gruvedriften i Gullverket helt fra starten i 1758 og fram til i dag.

Museet er på dugnad satt i stand av venneforeningen med bidrag fra Eidsvoll kommune og Riksantikvaren.

Museet (laboratoriet) er den eneste driftsbygningen som er igjen etter gruvedriften i Gullverket. Laboratoriet er nesten intakt etter nedleggelsen i 1907. Bygningen ble gitt som gave til Eidsvoll kommune av eieren av eiendommen Knoffsløkken, Olav Bøe.

Museet inneholder også minner og gjenstander fra de fleste sider innen et  gruvesamfunn.

Vi kan på bestilling guide omvisninger i museet og på Brøstadgruva.

Kontakt oss:

Dere finner oss på mail på guldverketcirkumferens@gmail.com
Telefon: Jan Arne Sandholtbråten 958 12 930 og Rune Kjøren 905 52 528
 

Besøk oss på

Samarbeidspartner    Samarbeidspartner    Farmengården i Gullverket    Skikafe på Løntjernbråtan


In English

Explore the heritage of the former Eidsvoll Guldverk by visiting the Gullverket Museum Knofsløkken Laboratoriet and the areas surrounding the old mines.

We wish you welcome to the Supporting association, «Guldværket Cirkumferens» and the mining museum, Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet. The Supporting association works with restoring ruins and remainings (residues) from the mining period in Gullverket, lasting from 1758 to 1907. The museum is complete and contains exhibitions from all aspects of the mining societies.