Velkommen til Venneforeningen Guldværket Cirkumferens og Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet

 

Venneforeningen Guldværket Cirkumferens

avholdt årsmøte 23.03.2022

i Gullverket Samfunnshus 

Leder er Rune Kjøren tlf: 905 52 528. Foreningen har sammenfallende styre med Gullverket Samfunnshus SA og Gullverket Vel.

                                                                           

epost: guldverketcirkumferens@gmail.com

Forhåndsbestilling av omvisninger

Jan Arne Sandholtbråten: 958 12 930
RuneKjøren : 905 52 528

Priser (kun grupper):

1-5 personer: 500 kr.
Familie (2 voksne + barn): 250 kr.
Inntil 10 personer: 1.000 kr.
Flere enn 10 personer: spesialtilbud.
Skoleklasser: 500 kr.
Barn under 12 år er gratis

For tur til gruvene kommer det et tillegg på bompenger.

VIPPS ID-nummer 15965

Venneforeningen har som oppgave å ta vare på minner og rester etter gruvedriften i Gullverket helt fra starten i 1758 og fram til i dag.

Museet er på dugnad satt i stand av venneforeningen med bidrag fra Eidsvoll kommune og Riksantikvaren.

Museet (laboratoriet) er den eneste driftsbygningen som er igjen etter gruvedriften i Gullverket. Laboratoriet er nesten intakt etter nedleggelsen i 1907. Bygningen ble gitt som gave til Eidsvoll kommune av eieren av eiendommen Knoffsløkken, Olav Bøe.

Museet inneholder også minner og gjenstander fra de fleste sider innen et  gruvesamfunn.

Vi kan på bestilling guide omvisninger i museet og på Brøstadgruva.

Kontakt oss:

Dere finner oss på mail på guldverketcirkumferens@gmail.com
Telefon: Jan Arne Sandholtbråten 958 12 930 og Rune Kjøren 905 52 528
 

Besøk oss på

Samarbeidspartner    Samarbeidspartner    Farmengården i Gullverket    Skikafe på Løntjernbråtan


In English

Explore the heritage of the former Eidsvoll Guldverk by visiting the Gullverket Museum Knofsløkken Laboratoriet and the areas surrounding the old mines.

We wish you welcome to the Supporting association, «Guldværket Cirkumferens» and the mining museum, Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet. The Supporting association works with restoring ruins and remainings (residues) from the mining period in Gullverket, lasting from 1758 to 1907. The museum is complete and contains exhibitions from all aspects of the mining societies.