Velkommen til Venneforeningen Guldværket Cirkumferens og Gullverket Museum

Dette er venneforeningen Guldværket Cirkumferens

Venneforeningen har som oppgave å ta vare på minner og rester etter gruvedriften i Gullverket helt fra starten i 1758 og fram til i dag.

Museet er på dugnad satt i stand av venneforeningen med bidrag fra Eidsvoll kommune og Riksantikvaren.

Museet (laboratoriet) er den eneste driftsbygningen som er igjen etter gruvedriften i Gullverket. Laboratoriet er nesten intakt etter nedleggelsen i 1907. Bygningen ble gitt som gave til Eidsvoll kommune av eieren av eiendommen Knoffsløkken, Olav Bøe.

Museet inneholder også minner og gjenstander fra de fleste sider innen et  gruvesamfunn.

Vi tilbyr på bestilling guidede omvisninger både i museet og på Brøstadgruva der det var stor drift fra 1897 til 1907. I dag er det bare ruiner tilbake av et svært moderne gruvesamfunn med elektrisk strøm, telefon, butikk, skole og en påbegynt jernbanetrasé mot Eidsvoll stasjon.

 

 


Forhåndsbestilling av omvisning

Jan Arne Sandholtbråten: 958 12 930

Priser:
Museet:
Voksne: 100 kroner.
Barn under 12 år: Gratis.
Skoleklasser: Gratis.
Grupper/bedrifter: Etter avtale.

Brøstadgruva, Utsjøgruva
Voksne: 200 kroner.
Barn under 12 år: Gratis.
Skoleklasser: Gratis.
Grupper/bedrifter: Etter avtale.

For tur til gruvene kommer det et tillegg på bompenger.

VIPPS ID-nummer 15965

 

 

 

Utførte arbeider 2023

* Oppsetting av nye informasjonsplakater ved de mange ruinene ved Brøstadgruva.
* Utbedring av traktorvegen fra skogsbilvegen til Brøstadgruva.
* Sikring av  opplysningstavla ved Verket (Knoffsløkken).

 

Aktiviteter framover

13/8: Omvisning i Brøstadgruva for privat selskap.
20/8: Stor, gratis omvisning rundt Brøstadgruva. Alle er velkomne. Start kl. 12.00.
           Estimert tid: 4 timer. Ta med mat og drikke og bruk godt fottøy.
  3/9: Stand på Løntjernbråtan i forbindelse med Lions aktivitetsdag.
           Orientering om foreningen + "gullvasking" for barna.
           Museet ved Verket er samtidig åpent for omvisning.

 

Se gruveområdet fra lufta - film fra Norway2Film

https://www.youtube.com/watch?v=n-0B3vR1Ol4

                                                                        

Styret i Guldværket Cirkumferens

Leder: Jan Arne Sandholtbråten tlf: 958 12 930
Kasserer: Rune Kjøren tlf: 905 52 528
Sekretær: Trond Ruud
Styremedlemmer: Bjørn Erik Kittelsen, Else Hittnes, Øyvind Grønvold og Anne Marie Holm Wivesøll.

Varamedlemmer: Kjell Hittnes og Magne Bakkehaug..

 

 

Besøk oss på

Samarbeidspartner    Samarbeidspartner    Farmengården i Gullverket    Skikafe på Løntjernbråtan


In English

Explore the heritage of the former Eidsvoll Guldverk by visiting the Gullverket Museum Knofsløkken Laboratoriet and the areas surrounding the old mines.

We wish you welcome to the Supporting association, «Guldværket Cirkumferens» and the mining museum, Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet. The Supporting association works with restoring ruins and remainings (residues) from the mining period in Gullverket, lasting from 1758 to 1907. The museum is complete and contains exhibitions from all aspects of the mining societies.