Guldværket Cirkumferens - Gullgruvenes venner
 

Venneforeningen Guldværket Cirkumferens ble stiftet 1996.Vi har til oppgave å ta vare på historien og ruinene etter mer enn 250 års gruvedrift etter gull i Eidsvoll.

Arbeidsoppgavene er hogst og rydding rundt gruveruinene, synliggjøring og merking av stier og ruiner etter bygninger.

Av de store arbeidene vi har gjort, er istandsetting av laboratoriet ved Knofsløkken. Der er det murt ny pipe, skiftet vinduer, lagt nytt tak og skiftet dårlig panel. Videre er alt inventar der nå katalogisert. Det er laget en utstillingsmonter med innlagt lys. Laboratoriet er navneregistrert som: Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet.

Sikring av taket på det gamle bolighuset Bråtan på Brøstadgruva er også et betydningsfullt arbeid som er gjort.

Foreningen driver også med slekt- og historieforskning, holder foredrag, gir omvisninger og driver PR-virksomhet gjennom deltakelse i blant annet TV- og radioprogrammer, samt avisomtaler.

Naturen går sin gang, trær og ugress vokser, plakater må byttes ut og ruiner og bygninger må vedlikeholdes.

Videre er det satt opp gapahuk ved turstien på Brøstadgruven (ved Fabrikken).

I tillegg er det alltid flere andre saker som står på programmet.

Alt dette koster penger. Bli medlem hos oss, betal kontingenten og hjelp oss derigjennom å ta vare på vår felles slekt-og kulturarv.

Store deler av Eidsvolls innbyggere er etterkommere etter en eller annen gruvearbeider fra gullgruvetiden.

Tipper du, kan du også støtte oss gjennom «grasrotandelen». Hos kommisjonæren kan du be om å få Guldværket Cirkumferens, org. Nr. 997 806 085, som din forening.

Vi trenger din støtte.
Bli medlem og betal inn kr. 200 på konto nr. 1503.36.10162 eller med VIPPS ID-nummer 15965.

Oppgi e-mailadresse om du har. Tusen Takk!

Har dere gamle ting fra gruvedriftsperioden som vi kan stille ut i laboratoriet, låner/får vi gjerne disse.

Med hilsen
Venneforeningen
Guldværket Cirkumferens