Åpning av Gullverket Museum 15. juni 2014

Åpningen av museet gikk meget fint, søndag 15.juni. Det møtte fram langt over 100 personer i strålende solskinn.

Venneforeningen stilte med gratis servering av kaffe/te, kaker, saft og brus, i anledning åpningen. Pølser kunne de sultne få kjøpt for 10 kroner.

I tillegg til selve åpningen av museet, var det framvisning av filmen «Jenta fra Gullverket» som Arne Skouen laget i 1964. Den var tatt opp på Østbanestasjonen og på Knofsløkken med avdøde Anne Lise Tjærebråten i hovedrollen. Hun ble senere eier av stedet sammen med sin mann Olav Bøe.

En kultursti var anlagt i Knofsløkkens gamle fabrikkanleggsområde og det var også omvisning i Gullkisgruva.

1.visepresident på Stortinget, Marit Nybakk fra Nord Odal, klippet snora og holdt en meget fin tale hvor hun fikk med arven fra arbeidersamfunnet fra gruvetida inn i vår moderne tid.