Gullverket museum Knofsløkken, Laboratoriet

 

Museet ligger i Gullverket i Eidsvoll.Kart over Gullverket

Vegbeskrivelse:
Ta av fra E6 ved Boksrudkrysset, avkjøring nr. 56, og følg fv 181 mot Eidsvoll.
Etter 2.rundkjøring etter Eidsvoll sentrum, følg fv 181 mot Nord Odal, 7.8km.
Ta av til venstre ved avkjøring til Gullverket og følg Gullverksvegen 2.7km.

Museet er kun åpent etter bestilling. Kontakt Jan Arne Sandholtbråten, tlf: 958 12 930 eller e-post: janarne@sandholtbraaten.com.

Museet blir driftet av Guldværket Cirkumferens, gullgruvenes venner. Foreningen har restaurert bygningen og registrert og katalogisert alt inventar.

 

Museet er anlagt i laboratoriet som ble bygd i 1898 i forbindelse med den sisteSmelteriet, sett fra nedsiden gruvedriftsperioden i Eidsvoll. Det var stor aktivitet og en hel gruvefabrikk ble anlagt, med pukkverk, vaskeri, amalgamiserinsanlegg, laboratorium (smelteri)  og smie.

I laboratoriet ble det drevet testsmelting av gull fram til 1902. Da bygde det engelske gruveselskapet The Golden Mint Mines Ltd. nytt laboratorium i tilknytning til drifta ved Brøstadgruva lenger nord i Gullverket. Laboratoriet fra 1898 ble stående så å si urørt i alle årene etterpå.

Museet inneholder utstillinger av alt utstyr som ble brukt i driftsperioden.

Så mange sider av gruvesamfunnet som mulig er stilt ut i en utstillingsmonter og på veggene.

Gamle bilder er på plass i laboratoriet

Eidsvoll kommune har gitt 10.000 kroner til kopiering og innramming av bilder i laboratoriet. Disse er nå på plass til glede for de besøkende.

Kommunen har også bevilget 15.000 kroner til registrering av gjenstandene i laboratoriet på Knofsløkken.

Også riksantikvaren har bidratt med 15.000 kroner til museet.


The name Gullverket originally denoted the mining area and not the settlement but the two have now come to mean the same.

The Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet, is situated approximately 1.5 km north of the lake Søndre Hoelsjø.

The museum is run by the Guldværket Cirkumferens, which also offer guided walks during the season exploring aspect of the heritage of the area.

How to get to the museum

From the highway E6, take the exit no. 56, Boksrudkrysset, and follow the road 181 towards Eidsvoll. Passing the second roundabout after the centrum of Eidsvoll (Sundet) turn left following the road181 towards Nord Odal. Keep on for 7.8 km, then turn left and follow the country road for 2.7 km.
The museum is marked from the parking place.

The museum is opened every Sunday in summer season from mid of June to end of August from 12 to 15 pm.
Tickets: NOK 50 for adults and children above 12 Years.

History highlights

The laboratory building was built in 1896 as part of the last gold mining period in Gullverket.

The mining plant was extensive and at it`s peak The Golden Mint Mines Ltd. employed about 200 miners. Consequently the mining company became responsible for the establishment and development of much of the surrounding settlement.

The Captain`s house, mine`s office, blacksmith, carpenters`workshop and gunpouder store are some of the necessaries. Houses for the workers (miners) and stables which accommodated the ponies who pulled ore trucks from the mines. (At Brøstadgruva, pulling along the horsepowered “tramway”).

The test laboratory at Knofsløkken was running until 1902 when the newbuilt plant at Brøstadgruva was started. The door was locked and everything left as it was. Luckily for the museum which now has an unik exhibition.

The owners from 1907 until now have carefully taken care of the remains from the mining periods at Knofsløkken.