Kart over gruvene
 

Gruver og skjerp er spredt over et stort område.

Området grenser til Stange, Nord Odal, Eidsvoll og Nes.

Kart over gruvene