Omvisninger
 

Hvert år arrangerer venneforeningen en kulturtur til et av Gullverkets fine gruveområder. Annonseres.

Foreningen har omvisning i museet noen søndager mellom midten av juni og ut august måned, kl. 12-15. Se forsiden.

Turer og omvisninger kan bestilles til andre dager:
epost: grethe@gullverketmuseum.no
Grethe: 922 06 835
Bjørn: 915 98 939

Pris: kr. 50,- for voksne og barn over 12 år


Visit tours

Yearly the Guldværket Cirkumferens arrange a cultural tour in the historical areas in Gullverket.

The museum exhibition can be seen every Sunday from June 15ths to August 31ths at 12-15 H.


Ta vare på minnene!

Alle rester av gruvedrift i Gullverket er viktige historiske minner. Venneforeningen Gullverket Cirkumferens har satt seg som mål å ta vare på disse minnene og gjøre dem bedre kjent. Det innebærer også at vi ønsker at flere skal besøke kulturminnene i skogen.

Ta gjerne med nistepakke, soppkurv eller bærspann!
Det er heller ingen restriksjoner for lovlig jakt.

Men vi ønsker samtidig at gruveminnene ikke skal ødelegges, Vi oppfordrer derfor alle besøkende til å la både ruiner og plakater bli stående urørt.