Omvisninger
 

Turer og omvisninger kan bestilles hos:

epost: janarne@sandholtbraaten.com
Tlf: Jan Arne Sandholtbråten: 958 12 930
 


Visit tours

Yearly the Guldværket Cirkumferens arrange a cultural tour in the historical areas in Gullverket.

The museum exhibition can be seen every Sunday from June 15ths to August 31ths at 12-15 H.


Ta vare på minnene!

Alle rester av gruvedrift i Gullverket er viktige historiske minner. Venneforeningen Gullverket Cirkumferens har satt seg som mål å ta vare på disse minnene og gjøre dem bedre kjent. Det innebærer også at vi ønsker at flere skal besøke kulturminnene i skogen.

Ta gjerne med nistepakke, soppkurv eller bærspann!
Det er heller ingen restriksjoner for lovlig jakt.

Men vi ønsker samtidig at gruveminnene ikke skal ødelegges, Vi oppfordrer derfor alle besøkende til å la både ruiner og plakater bli stående urørt.