Gruvehistorie
 

Gruveperioden i Gullverket startet allerede tidlig på 1700-tallet, som kobbergruver under Det Odalske kobberverk.
Den gangen het det ikke Gullverket i det store skogsområdet, med Almenningen. Navnet Gullverket har sneket seg inn opp gjennom tidene. Navnet på guldverkene ble etter hvert synonymt med stedet Gullverket.

Det ble skjerpet og åpnet gruver i et stort område i hele Eidsvoll, noe i Nes på Romerike, noe i Odal og noe i Stange. I Gullverket ble det vesentlig drevet etter kobber og gull. Ellers ble det også drevet etter jern og bly.

Rester og minner fins overalt og venneforeningen, Guldværket Cirkumferens, prøver å ta vare på dette for oss selv og kommende generasjoner.

 

Bildet t.v. er fra 1939 og ble publisert i Aftenposten.